Điều Khoản Và Quyền Riêng Tư

Chúng tôi là ai

TIENAOMOI.COM cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin có trên các trang được lưu trữ bởi TienAoMoi.Com hoặc các tên miền phụ của TienAoMoi là chính xác và luôn được cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài được liên kết đến thông qua TienAoMoi.Com. Người dùng tự chịu rủi ro khi truy cập nội dung của bên thứ ba.

TienAoMoi.Com không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc bất tiện nào do phụ thuộc vào bất kỳ tài liệu nào có trong trang này.

Xin lưu ý rằng mặc dù bản chất của phần lớn tài liệu được tạo và lưu trữ trên trang web này, TienAoMoi.Com không phải là nguồn tài liệu tham khảo tài chính và ý kiến ​​của các tác giả và những người đóng góp khác là của riêng họ và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Nếu bạn yêu cầu lời khuyên kiểu này, TienAoMoi thực sự khuyên bạn nên liên hệ với một chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan.

Tất cả các tài liệu trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin. Không có tài liệu nào nên được hiểu là lời khuyên đầu tư.

Bằng việc sử dụng TienAoMoi.Com, bạn đồng ý và chấp thuận các chính sách có trong Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ ở trên.

Cụ thể, bạn đồng ý giữ TienAoMoi, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba không bị tổn hại và bảo vệ họ trước bất kỳ khiếu nại, chi phí, thiệt hại, mất mát, chi phí nào và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác, bao gồm cả phí luật sư và các chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng TienAoMoi, việc bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này và / hoặc bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba hoặc cá nhân nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, do hậu quả, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, dựa dẫm hoặc ví dụ nào, cho dù theo lý thuyết sai lầm, hợp đồng hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng hoặc cố gắng sử dụng TienAoMoi, bao gồm (nhưng không giới hạn) các thiệt hại do mất lợi nhuận từ việc sử dụng dữ liệu. Giới hạn trách nhiệm này sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. 

Bạn đồng ý không cho chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cũng như từng giám đốc, nhân viên, đại lý và viên chức liên quan, khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả), thuộc mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết tiết lộ hoặc không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng TienAoMoi.

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận người dùng này, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của các điều khoản luật.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi tại TienAoMoi.Com (“chúng tôi”, “tôi”, “Trang web” hoặc “TienAoMoi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) áp dụng cho thông tin cá nhân và khách hàng (“thông tin”) được TienAoMoi thu được thông qua Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nguồn nào khác mà Chính sách này được liên kết hoặc được tham chiếu.

Chính sách mô tả các loại thông tin mà chúng tôi thu được từ khách truy cập Trang web của chúng tôi (“Bạn”, “Của bạn”) và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chúng tôi cũng mô tả các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ tính bảo mật của thông tin và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Với mục đích của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu chúng tôi sẽ là người kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý.

 1. Các loại thông tin chúng tôi thu thập

1.1. Thông tin phi cá nhân:

1.1 (a) Khi bạn truy cập TienAoMoi.Com, hệ thống của chúng tôi nhận được thông tin về việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi thông qua các phương tiện tự động, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhật ký máy chủ web, JavaScript và các công nghệ tương tự.

1.2. Thông tin cá nhân:

1.2 (a) Chúng tôi có thể lấy dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn sau:

 1. i) từ bạn trực tiếp (thông qua trang web hoặc các hình thức trực tuyến); và/hoặc
 2. ii) từ các bên thứ ba, các nhà cung cấp dịch vụ đang hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc từ các tài khoản mạng xã hội của bạn mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi

1.2 (b) Bằng cách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rõ ràng và không hủy ngang để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân đó có thể được chuyển từ vị trí hiện tại của bạn đến các máy chủ của Trang web và đến máy chủ của các bên thứ ba được ủy quyền.

1.2 (c) Chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau đây liên quan đến những khách truy cập cá nhân hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi:

а) Thông tin liên hệ;

 1. b) Địa chỉ IP của bạn và số nhận dạng thiết bị di động duy nhất (chẳng hạn như ID thiết bị, ID quảng cáo, địa chỉ MAC của bạn);
 2. c) Dữ liệu về thiết bị của bạn, chẳng hạn như nhà sản xuất, hệ điều hành, loại trình duyệt và ngôn ngữ;
 3. d) Dữ liệu vị trí rộng;
 4. e) Dữ liệu định vị chính xác;
 5. f) Dữ liệu chúng tôi thu thập bằng cookie và các công nghệ tương tự
 6. g) Dữ liệu chúng tôi nhận được nếu bạn liên kết công cụ của bên thứ ba với Dịch vụ (chẳng hạn như Facebook, Google hoặc Vkontakte);
 7. h) Dữ liệu cho mục đích quảng cáo và phân tích, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ tốt hơn;
 8. i) Tin nhắn của bạn tới Dịch vụ (chẳng hạn như bất kỳ phản hồi nào bạn đã gửi về loại trình duyệt của bạn);
 9. j) thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ, các trang đã truy cập, vị trí địa lý, thời gian trên trang web, các giao dịch trực tuyến);
 10. k) sở thích liên quan đến tiếp thị trực tuyến; và / hoặc
 11. l) Dữ liệu khác mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi.

1.3. Thông tin thêm:

1.3 (a) Đôi khi, chúng tôi có quyền lấy thông tin về các pháp nhân truy cập Trang web của chúng tôi, thông qua đại diện của họ.

1.3 (b) Chúng tôi có thể lấy thông tin về trang web của một pháp nhân, tên của pháp nhân, thông tin liên hệ của pháp nhân, bao gồm các e-mail kinh doanh, quốc gia thành lập và liên kết đến ICO của pháp nhân (nếu có).

1.4. Chúng tôi có thể sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt web của mình để lấy thông tin được mô tả trong Chính sách này. Tiện ích mở rộng trình duyệt web của chúng tôi chỉ có thể truy cập thông tin cụ thể mà bạn đã cấp quyền truy cập một cách rõ ràng. Chúng tôi không thể và không theo dõi lịch sử duyệt web của bạn.

 1. Làm thế nào chúng tôi thu thập thông tin?

2.1. Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân như email và tên của bạn nếu bạn tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Bạn luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn bất cứ khi nào bạn tương tác với Trang web của chúng tôi.

 1. Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi có được?

3.1. Chúng tôi sử dụng thông tin phi cá nhân cho các mục đích sau:

(a) để ngăn bạn nhìn thấy các quảng cáo không cần thiết hoặc yêu cầu bạn nhập lại Trang web nhiều hơn mức cần thiết;

(b) để tính toán tổng số người truy cập Trang web của chúng tôi và phần nào của Trang web phổ biến nhất;

(c) để cải thiện nội dung của các trang web của chúng tôi và để tùy chỉnh nội dung và bố cục của các trang của chúng tôi;

(d) cung cấp thông tin bạn yêu cầu từ Trang web, chẳng hạn như một bài báo, tin tức, đánh giá, phân tích, v.v.;

3.2. Các lĩnh vực mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, cung cấp cho bạn các bản tin email, phản hồi và đặc biệt là khả năng bình luận về các bài báo, các hình thức tương tác. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, bạn có thể nhận được email quảng cáo định kỳ từ chúng tôi và các đối tác được lựa chọn cẩn thận với thông tin liên quan đến các ưu đãi hoặc dịch vụ đặc biệt trong trường hợp bạn tập trung cho các hành động đó từ phía chúng tôi. Bạn cũng có thể nhận được email thông tin từ chúng tôi liên quan đến các thông báo quản trị liên quan đến hoạt động của Trang web. Bạn có thể rút lại sự đồng ý nhận email quảng cáo điện tử bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo rút lại đến TienAoMoi hoặc bằng cách nhấn vào nút chuyên dụng (“nút hủy đăng ký”) trong bất kỳ email nào từ TienAoMoi.

3.3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các loại bên thứ ba sau:

 1. a) các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ trang web và cơ sở hạ tầng của chúng tôi,
 2. b) nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba, nơi nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu cá nhân có liên quan thay mặt chúng tôi;
 3. c) cố vấn chuyên môn như luật sư, kế toán, cố vấn thuế, kiểm toán viên và nhà môi giới bảo hiểm;
 4. d) các nhà cung cấp giúp chúng tôi tạo và đối chiếu các đánh giá liên quan đến hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi;
 5. e) các đại lý quảng cáo và khuyến mại của chúng tôi thay mặt chúng tôi thực hiện các chiến dịch tiếp thị và để quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính họ mà bạn có thể quan tâm; và / hoặc
 6. f) các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ của chúng tôi.

3.4. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan hành pháp hoặc chính phủ.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi được pháp luật cho phép để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm các thỏa thuận của chúng tôi, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 1. Cookies

4.1. Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ Trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

4.2. Giống như nhiều trang web, Chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Chúng tôi sử dụng cookie trên Trang web của mình để thu thập dữ liệu về lượt truy cập của bạn và cho phép bạn điều hướng từ trang này sang trang khác, đếm lượt truy cập và xem những lĩnh vực và tính năng nào trên Trang web của chúng tôi phổ biến. Điều này giúp chúng tôi thu thập thông tin phản hồi để không ngừng cải thiện Website và phục vụ khách hàng tốt hơn. Cookie không cho phép chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn và chúng tôi thường không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong cookie của bạn.

4.3. Bạn có thể kiểm soát và / hoặc xóa cookie nếu bạn muốn. Bạn có thể xóa tất cả cookie đã có trên máy tính của mình và bạn có thể đặt hầu hết các trình duyệt để ngăn chúng được lưu trữ trong đó. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này, một số dịch vụ và chức năng của Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động.

 1. Lưu giữ dữ liệu

5.1. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc theo yêu cầu để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

5.2. Bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected], bạn có thể nhận được xác nhận bất kỳ lúc nào về việc dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có đang được xử lý hay không.

5.3. Bạn có quyền truy cập và xuất thông tin của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến [email protected]

 1. Khiếu nại về quyền riêng tư

6.1. Trong phạm vi mà việc xử lý thông tin của bạn tuân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của mình, được mô tả ở trên, để xử lý dữ liệu của bạn. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị riêng của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào nút đặc biệt và chọn không nhận tất cả email. Bạn cũng có thể phản đối việc xử lý bằng cách gửi email tới [email protected]

6.2. Chúng tôi rất coi trọng các mối quan tâm về quyền riêng tư. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ Chính sách Bảo mật này về thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại [email protected] Trong thư của bạn, vui lòng mô tả càng chi tiết càng tốt những cách bạn tin rằng Chính sách quyền riêng tư của Trang web đã không được tuân thủ. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn ngay lập tức và sẽ trả lời bạn trong vòng 30 ngày.

 1. Cách chúng tôi bảo vệ Thông tin cá nhân

7.1. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn trước sự phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép.

7.2.Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn dữ liệu của bạn vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập theo cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để đối phó với bất kỳ vi phạm dữ liệu đáng ngờ nào và sẽ thông báo cho bạn và cơ quan quản lý có thẩm quyền về vi phạm mà chúng tôi buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý.

 1. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

8.1. Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập liên quan đến các yêu cầu của bạn thông qua trang web của chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

 1. Liên kết của bên thứ ba

9.1. Đôi khi, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên Trang web. Các nhà cung cấp bên thứ ba này có các chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung và hoạt động của các dịch vụ được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của Trang web của mình và hoan nghênh mọi phản hồi về các dịch vụ này.

 1. Phân tích

10.1. Để xác định có bao nhiêu người truy cập Trang web của chúng tôi và để hiểu rõ hơn về các lĩnh vực mà khách truy cập quan tâm nhất, chúng tôi có quyền có mối quan hệ với các công ty phân tích trang web biên soạn thông tin này cho chúng tôi. 

 1. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

11.1. Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ và không cần thông báo trước cho bạn để phản ánh những thay đổi trong chính sách thông tin cá nhân của chúng tôi. Đối với những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một chính sách bảo mật nổi bật trên Trang web của chúng tôi cho biết ở đầu Chính sách khi nó được cập nhật gần đây nhất.

 1. Trẻ em

12.1. Chúng tôi không có ý định trưng cầu hoặc thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp tại quốc gia của bạn, nếu thông tin đó cao hơn. Nếu bạn dưới 16 tuổi hoặc không thuộc độ tuổi hợp pháp của quốc gia bạn, bạn sẽ không cung cấp Thông tin Cá nhân trên Trang web này.

 1. Quyền của bạn

13.1. Bạn có quyền nhận thông tin từ chúng tôi về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, xem bản sao của tất cả dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ và yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xóa khỏi hệ thống của chúng tôi. Bạn cũng có thể giới hạn, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu của mình. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ việc ra quyết định nào chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ.

Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu của mình, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi vẫn có thể dựa vào sự đồng ý mà bạn đã đưa ra làm cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

Bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi dựa vào lợi ích kinh doanh hợp pháp của mình để làm như vậy.

13.2. Nếu bạn muốn yêu cầu chúng tôi không còn sử dụng và xử lý thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn cũng như rút lại dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 (ba mươi) ngày.

 1. Luật pháp và tác hại

14.1. Bất kể điều gì trái ngược trong Chính sách này, chúng tôi có thể bảo quản hoặc tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ là cần thiết một cách hợp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc khách truy cập của chúng tôi.

14.2. TienAoMoi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan bảo vệ dữ liệu, quan chức chính phủ và các cơ quan chức năng khác khi TienAoMoi bị ràng buộc về mặt pháp lý để làm như vậy hoặc để bảo vệ sự an toàn của khách truy cập và TienAoMoi.

 1. Liên hệ với chúng tôi

15.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, các hoạt động của Trang web của chúng tôi hoặc các giao dịch của bạn với Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

 1. Quyền sử dụng

Khi truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bạn chỉ có thể tải xuống nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, tài liệu âm thanh, phần mềm hoặc bất kỳ hình thức nào khác của Trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó (“Nội dung”), cho sở hữu cá nhân sử dụng phi thương mại.

Ngoại trừ những điều đã nêu ở trên, bạn không được phép sao chép, tái sản xuất, nhân bản, phát sóng, tải xuống, lưu trữ (bằng bất kỳ phương tiện nào), truyền tải, bán lại, hiển thị hoặc phát trước công chúng, điều chỉnh hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách nào Nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác bất kỳ điều gì mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TienAoMoi.

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền trong Nội dung có thể truy cập (hoặc có sẵn để tải xuống) thuộc về TienAoMoi.Com. Tất cả các quyền theo đây được bảo lưu.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

TienAoMoi được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và không có bất kỳ bảo hành nào. Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba từ chối, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ và tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm (nhưng không giới hạn) bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu độc quyền, hoặc bất kỳ bảo hành, điều kiện, đảm bảo hoặc đại diện nào khác, cho dù bằng miệng hay điện tử. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính hoặc thiết bị di động của mình, mất quyền sử dụng hoặc mất nội dung người dùng của bạn.

Tất cả những việc bạn làm và tất cả thông tin bạn gửi hoặc đăng lên TienAoMoi.Com vẫn thuộc trách nhiệm của bạn. Chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung người dùng hoặc hành động nào của bạn vi phạm pháp luật hoặc quyền của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ cả lợi ích của bạn và cộng đồng, vì vậy nếu bạn có vấn đề hoặc tranh chấp, bạn đồng ý nêu ra vấn đề và cố gắng giải quyết vấn đề với chúng tôi một cách không chính thức. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi với phản hồi và mối quan tâm tại đây hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Bình luận

Văn bản được đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản được đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản được đề xuất: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Văn bản được đề xuất: Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.